BDSM’de Motivasyon ve Hedef

1

Her işte ya da ilişkide bir miktar motivasyon gereklidir.
Bütün Efendi köle ilişkileri de, diğer ilişkiler gibi motivasyona ihtiyaç duyar. Bunun yanı sıra ilişkinin, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ihtiyacı olur.
Bu hedefler, diz çökmeyi öğretmek kadar basitte olabilir. Acı karşısında sessiz kalabilmeyi öğretmek kadar zor da olabilir. Aşağılanmaktan zevk almayı öğretmek ya da düşünceleri değiştirmek kadar komplike de olabilir.

Bir hedef belirlemeden eğitim mümkün değildir.

Bu kuralı unutmamakta fayda var, ne yöne doğru eğiteceğinizi bilmeden, nasıl eğiteceğinizi bilemezsiniz.
Hedefinizi gerçekleştirmek için öncelikle bir plan ve yol haritası yapmalısınız. Bu plan kölenizin durumuna, kişiliğine ve sizin isteklerinize göre değişiklik gösterecektir, göstermelidir.

GIF

Köle eğitiminde ki ana hedef, kölenin özgürlüğünü ve kararlarını Efendisine devretmesidir. Her ne kadar çoğu zaman ilişkiye başlandığında bu kabul edilmiş olsa da, tam bir teslimiyet için belli bir zaman ve şartların oluşması gerekecektir.

Kölenin ana hedefi dışında, ilişki boyunca belirlenen ufak tefek başka hedeflerde olmalıdır. Bu hedeflerin yapısı; küçük, köleye ulaşılamaz, yapılamaz gözükmeyecek şekilde olmalıdır. Bu hedeflerdeki amaç, köleye bunu yapabilmenin sevincini yaşatmak ve motive etmektir.

Başarılı bir BDSM Eğitimi, Efendinin ona verdiği motivasyonla doğrudan alakalıdır. Efendi en baştan hedeflerin birçoğunu tasarlamalı ve yol haritasını çizmelidir.

Kölenin hedeflere ulaşabilmesi için ihtiyacınız olan şeyleri belirledikten sonra, bunları kölelik sözleşmesinin aralarına mutlaka serpiştirmelisiniz.

GIF

Hedeflerin tamamlanması, ne kadar sürede tamamlandığı, tamamlanırken ne gibi zorluklar yaşandığı gibi bilgiler not edilmeli. Bunların belli bir kalıba uygun tutulmasına gerek yok, ileride yeni bir görev verirken, kölenizin hangi kısımlarda zorlandığını hatırlamanıza yardımcı olması açısından gerekli sadece.

-Hedefe ulaşır ve istediğiniz gibi yaparsa, ona bir ödül vaat edin.
-Hedef, toplumla paylaşabileceği bir şey ise, yaptığı şeyi, arkadaşları ile paylaşmasını isteğin, bu görev her ne ise başkalarına başardığını anlatma özgürlüğü onu motive edecektir.
-Hedeflerinize, bitiş tarihleri belirleyin.
-Komplike hedeflerinizi, küçük parçalara bölün ve adım adım yapmasını sağlayın.
-Görevi yerine getirmesine engel olan şeyler varsa, örneğin bir bilgisayar oyunu, izlediği bir TV programı, hedefine ulaşana kadar onu yasaklayın; fakat burada dikkatli olun, yasakladığınız şeye tekrar kavuşması için yapmasın görevini. Bu yasak, sadece konsantrasyonunu bozmasın diye getirilen bir yasak.
-Takıldığı yerde sizden yardım alması konusunda ısrarcı ve istekli olun. Sorunlarını sizinle paylaşması konusunda onu teşvik edin.

GIF ağız topu

Görev açıkça tanımlanmış olmalıdır. Ödül net ve performansa bağlı olmalıdır. Performans ödüllendirilmelidir.

Motivasyon, enerjiyi güçlendiren ve davranışı sürdüren kuvvet olarak tanımlanır.
Kölenin görevini başarması için motivasyona ihtiyacı vardır. Motivasyon her zaman itici bir güçtür. Kölenizi motive edebilmek için, onun duygu ve düşüncelerini iyi analiz etmek esastır.

Köleyi ne motive eder? Neden görevi doğru bir şekilde tamamlamak ister?

1- Ödülüne ulaşmak için ve bir sonraki ödülün daha büyük olacağını düşünüp bir an önce ona hazırlanmak için.
2- Bir köle olarak, başarılı olmak için.

Bu iki alternatifte kendi içinde alt kollara bölünmekte aslında. Örneğin, ikinci alternatifi seçti. Köle burada kendine şunu sorabilir.
“Neden başarılı bir köle olmalıyım?”
ya da
“Neden daha iyi bir ödül isteyeyim?”

GIF

Görevini köleye iletmeden önce bu iki alternatifin de cevaplarını, satır aralarında kendisine parça parça vermelisiniz, ki bunları kendine sorduğunda parçalar yerine oturup cevap kafasında canlanabilsin.
Bunu doğru yaparsanız, başlı başına bir motivasyon kaynağı olacaktır.
İtaat etmesi ve emri yerine getirmesi için hiçbir zemin hazırlamadan, ona bir görev verip, yerine getirmesini bekleyemezsiniz. Her şeyi anladığına emin olana kadar onunla iletişim kurun. Kölenizle konuşmaktan korkmayın.
Sevgiler.

Önceki İçerikBDSM Hakkında Genel Bilgiler
Sonraki İçerikPet Play Nedir?
İlişkilerimde zihinsel ve fiziksel dominasyonun olması gerektiğini düşünen biriyim. 2008-2009 yıllarından bu yana BDSM içerikli ilişkiler kuruyorum. Birçoğunuz gibi, ben de dışarıda bu yönünü belli etmeyenlerdenim. Yaşadığımız toplum, çıplak heykellere taşlar ve sopalarla saldıran bir toplum maalesef, anlamalarını beklememiz en iyi ihtimalle aptallık olur.