İletişim Eğitimi

1

İlişkinizde; yeterli, sağlıklı ve doğru bir iletişim kuramazsanız, ilerleyemezsiniz.
Var olan sorunları çözemediğiniz gibi, sürekli nur topu gibi yeni sorunlarınız oluşur ve doğru iletişim frekansını yakalayamadıkça, bu sorunlar çığ gibi büyür. Sıradan ilişkilerden farklı olarak, bir BDSM ilişkisinde iletişim disiplini, son derece detaylıdır.

BDSM eğitimi sürecinin temelini kapsayan bu disiplin, birkaç başlığa ve onun alt başlıklarına ayrılmalı ve ona göre bir yol haritası çizilmelidir. Bu başlıklar kısaca,

İletişim Eğitimi Süreci

 • Retorik

Etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı olarak tanımlanır retorik. Kullanılan cümlenin retorik anlamda başarılı olması için, kendi için bazı temel koşulları vardır.

 • Diyalektik

Karşılıklı fikirleri çatıştırarak yeni fikirleri üretmek ve elimizdeki konuyu, daha ileriye taşıyabilmek, çözmek için kullanılır.

 • Sokratik Yöntem

Sokratik yöntem, antik dönem Yunan filozofu Sokrates’in, bilgiyi sınayarak öğretme yöntemidir. Sokratik yöntem, Sokrates’in bir köleye, bir geometri teoremini çözdürmesi ile ortaya çıkmıştır.

 • Dil ve Kelime Bilgisi, Etimoloji

Etimoloji, sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır. Bu araştırma ister istemez, harika bir dağarcık kazandırır.

 • Vücut Dili

Vücut dilini her ne kadar hepimiz kullansak da, genelde bu kullanım eller ile sınırlı kalmakta, vücut dili 4 ana başlığa ayrılır, bunların etkin kullanımı ise, iletişim kurulan kişide bir etki bırakır.

 • Üslup

Beş Sevgi Dili adlı kitabında, Dr. Gary Chapman; sevgiyi ve bağlılığı gösterme şekillerini, şu başlıklar altında anlatıyor.

 • Kaliteli Zaman
 • Onaylama Sözleri
 • Hediye Alma
 • Hizmet Eylemleri
 • Fiziksel Temas

“Doğru adımları uygulayın ve doğru dili kullanın, kısa sürede sevginizi ifade etmenin ve karşılığında gerçek sevgiyi bulmanın mutluluğunu paylaşacaksınız.” Diyor yazar.

BDSM ilişkinizde ise doğru dili ve bunu kullanmayı itaatkar taraf bulmaya çalışmayacak, dominant ona adım adım öğretecek. Akabinde ise, kendi öğrettiği üsluptan memnun olmama ihtimali olmayacağı için. İlişkinizin iletişim kısmı, sağlıklı olacak.

Daha önce 7 başlığa ayırdığım iletişim disiplinlerinin uygulanış şekli, birçok dinamik sebebe göre değişse de, hepsi gerekli.
Örneğin, köleye iletişim eğitimi esnasında retorik öğretilmezse, güzel bir üslup beklenemez. Doğru üslup ise, saygıyı göstermesinde yardımcı olur gibi. Kısacası hemen hemen her başlık birbirini tamamlar nitelikte olduğundan ve konunun biraz kapsamlı olmasından dolayı, bu iletişim disiplininin oturması, bazen uzun bir zaman gerektirebilir. Birkaç güne sığdırmaya çalışmayın, bilakis uzun bir zamana yaymaya özen gösterin.

Bazı köleler, her ne kadar ilişkiye başlar başlamaz kaliteli ve doğru bir iletişim kuruyor gibi gözükse de. Bu gerekli adım, adı da üstünde gerekli adım, atlanmamalı.

Her bir konu başlığı, kendi içinde çokça alt başlığa ayrıldığı için, hepsini tek tek detaylandıramıyorum; fakat zaman buldukça bazılarını işlemeye özen gösteriyorum. (Bkz: BDSM ve Vücut Dili: Tokalaşma)

Sevgi dolu, birbirinizle bol bol iletişim kurduğunuz, arada sırada çığlık attığınız, parmak ısırttıran cinste seksi gözüktüğünüz günler dilerim.

Sevgiler.

 

Önceki İçerikKöleyi Damgalamak
Sonraki İçerikDaddy Kink (DDLG, ABDL ve CGL)
İlişkilerimde zihinsel ve fiziksel dominasyonun olması gerektiğini düşünen biriyim. 2008-2009 yıllarından bu yana BDSM içerikli ilişkiler kuruyorum. Birçoğunuz gibi, ben de dışarıda bu yönünü belli etmeyenlerdenim. Yaşadığımız toplum, çıplak heykellere taşlar ve sopalarla saldıran bir toplum maalesef, anlamalarını beklememiz en iyi ihtimalle aptallık olur.