The Materials Used in BDSM

I do not usually use whip, instead of whip, ı prefer riding crop and belt. I use handcuffs from time to time, yet, I...

BDSM’de Kullanılan Nesneler

Ben çok fazla kırbaç kullanmam, kırbaç yerine kamçı ya da kemer tercih ediyorum. Kelepçe sık sık olmasa da zaman zaman kullanıyorum ama gerçekçi bulmuyorum. İp...

The Responsibilitys of a Dominant

Firstly, a dominant must be responsible for themselves and then for their submissive. A dominant should always improve themselves but why? A dominant has a...

Efendinin Sorumlulukları

Efendinin sorumluluğu başta kendisine karşıdır, ardından kölesine karşıdır. Bir Dominant kendi kişisel gelişimini ve donanımını daima arttırmalıdır ama neden? Ona inanan ve güvenen bir kölesi vardır. O...

Loyalty in BDSM

Loyalty in BDSM I will not  be defining the meaning of the word "loyalty”. Loyalty and submission are words that relatively connected to each other...
Sado Mazo

Bdsm’de Sadakat

Sakadatın tanımını yapacak değilim size. BDSM'de sadakat ve itaat kısmen birbiri ile bağlantılı kavramlardır. Yin ve Yang gibidir. Sadakatsiz bir itaat, sadece anlık görevleri yerine...

Serving a Tired Master/Mistress (Dominant)

Being a master can be a hard work mentally. Then, duties other than BDSM Relationship might also tire. When it is like that, how...

Yorgun Bir Efendiye Hizmet Etmek

Yönetici olmak mental anlamda yorucu bir iştir. Bir de bunun üstüne, BDSM ilişkisi dışındaki işler de fazlasıyla yormuş olabilir. Peki durum böyle iken, köle nasıl...